top of page
logo px102 studio
Open Site Navigation
Basic
3,000฿

ความยาว 15 วินาที

  • ถ่ายภาพ

  • ตัดต่อทำภาพเคลื่อนไหว

Description
การนำภาพนิ่ง ที่ถ่ายไว้หลายๆภาพต่อเนื่องกัน มาทำในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ออกแบบ gif วิดีโอสต็อปโมชั่น สำหรับโซเชียลมีเดีย

STOP MOTION (GIF)

Recommended
ZONE LIMBO
ZONE LIMBO
บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพแฟชั่น, โปรไฟล์, ผู้บริหาร, เจ้าของแบรนด์ ตาม concept ของลูกค้า พร้อมช่างกล้อง และสไตล์ลิส
2,000฿
STARTING AT
ZONE BUILD IN
ZONE BUILD IN
บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพแฟชั่น, นางแบบถือสินค้า ตาม concept ของลูกค้า พร้อมช่างกล้อง และสไตล์ลิส
4,000฿
STARTING AT
PACKSHOT HOME
PACKSHOT HOME
ถ่ายภาพสินค้า คู่กับพร็อพต่างๆ ตาม concept และ mood&tone
7,000฿
STARTING AT
CONTENT 30 วัน
CONTENT 30 วัน
วางแผน Content 30 วัน เหมาะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ เปิดแบรนด์ใหม่
30,000฿
STARTING AT
รีวิวสินค้าแบบวิดีโอ
รีวิวสินค้าแบบวิดีโอ
จัดหานางแบบ-นายแบบ รีวิวสินค้าในรูปแบบวิดีโอ
15,000฿
STARTING AT
รีวิว BEFORE & AFTER
รีวิว BEFORE & AFTER
จัดหาภาพเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง ใช้ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
5,000฿
STARTING AT
รีวิวแชท
รีวิวแชท
รีวิวแชท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้สินค้า ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
1,500฿
STARTING AT
รีวิวรูปคู่กับสินค้า
รีวิวรูปคู่กับสินค้า
จัดหานางแบบ-นายแบบ รีวิวสินค้าในรูปแบบภาพนิ่ง
10,000฿
STARTING AT
PROFILE
PROFILE
บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพโปรไฟล์, ผู้บริหาร, เจ้าของแบรนด์ ตาม concept ของลูกค้า พร้อมช่างกล้อง และสไตล์ลิส
2,000฿ (ครึ่งวัน)
STARTING AT
PRESENTER
PRESENTER
บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพพรีเซนเตอร์, นางแบบถือสินค้า ตาม concept ของลูกค้า พร้อมช่างกล้อง และสไตล์ลิส
2,000฿ (ครึ่งวัน)
STARTING AT
FASHION SET
FASHION SET
บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพแฟชั่น, lookbook, บิวตี้ ตาม concept ของลูกค้า พร้อมช่างกล้อง และสไตล์ลิส
2,000฿ (ครึ่งวัน)
STARTING AT
STOP MOTION (GIF)
STOP MOTION (GIF)
ออกแบบ gif วิดีโอสต็อปโมชั่น สำหรับโซเชียลมีเดีย
3,000฿
STARTING AT
More Info

Add on

  • Text 1,000฿

  • Effect 1,000฿


ระยะเวลาในการส่งมอบงานให้กับลูกค้า

วิดีโอจะได้รับงาน 14 วันหลังจากคิวเริ่มงาน


การแก้ไขงาน

สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง แต่ต้องไม่เปลี่ยนจากบรีฟ

Basic

3,000฿

ความยาว 15 วินาที

  • ถ่ายภาพ

  • ตัดต่อทำภาพเคลื่อนไหว

bottom of page